En tandläkare i Stockholm erbjuder mer

Att besöka en tandläkare åtminstone en gång per år är något som alla bör göra och detta oavsett om man upplever smärta eller inte. På samma sätt som man agerar då det kommer till sin bil kontra en besiktning så handlar det nämligen om att besöka en tandläkare och upptäcka problem i tid; problem som slipper bli akuta och som väl där för med sig en väldigt hög kostnad för att korrigera. Dessutom så är tandvård och en god munhälsa även väldigt viktig för att förebygga andra typer av sjukdomar och här kan vi nämna att det finns tydliga samband mellan en dålig munhälsa och olika typer av cancer; detta för att visa på vikten av det.

Frågan här är varför inte fler personer gör detta, varför skjuter en del personer upp besöket hos en tandläkare till dess att det blivit akut och absolut nödvändigt på grund av smärta? Ja, för en del så handlar det om vanlig lättja och en tanke som lyder enligt devisen om att man inte lagar något som inte är trasigt. För andra så finns det dock ekonomiska motiv och där man helt enkelt tycker att det är för dyrt att besöka en tandläkare och att kostnaden inte alls står i paritet till vad man får. Här har man till viss del rätt; svensk tandvård har ett högt pris i jämförelse med andra länder – men mycket har faktiskt hänt gällande kostnaden och speciellt om man ser till en stad: Stockholm.

I Stockholm har nämligen en väldigt positiv utveckling skett under senare år och detta både sett till priser och de tjänster som man får för sina pengar. Allt detta är sprunget ur en ökad konkurrens och där man ser att privata mottagningar är drivande bakom detta faktum. Vi ger ett exempel på detta.

Du kontaktar en akut tandläkare i Stockholm

Vi säger att du befinner di på ditt jobb i Stockholm och att du under lunchen äter en smörgås av det hårdare slaget. Följden av detta är att en av dina framtänder går av på mitten; något som kan hända och som inte är helt ovanligt. Här hade du för några år sedan tvingats vänta länge innan en akut tandläkare kunnat hjälpa dig i Stockholm och detta helt av den anledningen att det inte fanns så många mottagningar med en akut tandläkare tillgänglig.

Numera så kan du dock besöka flera stycken mottagningar i Stockholm som erbjuder denna tjänst om akut tandläkare och där man även sätter av speciellt tider för akuta fall. Det här innebär att du direkt kan bege till en akut tandläkare, anmäla ditt ärende och därefter få gå före i kön. Din avbitna tand blir således direkt lagad och du kan redan vid 15-rasten vara tillbaka på arbetet. Kostnaden för detta är även den betydligt lägre än vad den var tidigare; en kostnad som dessutom i många fall går att anmäla som ett ärende för försäkringsbolaget att ta hand om.

Oavsett hur betalningen ser ut så är en akut tandläkare i dagens Stockholm betydligt billigare än för några år sedan och – framförallt – mer tillgänglig. Läs mer här.

6 Jul 2017

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.