Fler kommer att erbjudas tandimplantat

Tandläkare har under en längre tid kunnat erbjuda patienter som drabbats av tandlossning en lösning i form av tandimplantat – något som gett goda resultat och där forskning visat att lösningen är permanent och väldigt effektiv. Det vill säga – ännu är det tidigt att dra några definitiva slutsatser kring tandimplantat; men det ser onekligen ljust ut och de patienter som fått sådana inopererade rapporterar i stor utsträckning om att livet återgått till det normala igen. Man kan tugga, man kan skratta som vanligt och man kan visa upp ett leende där ingen utomstående kan ana att det handlar om en konstgjord lösning.

Frågan är här självklar: varför får inte alla patienter tandimplantat inopererade, hur kan det komma sig att en patient får det medan en annan får vanliga löständer – trots att de går till samma tandläkare i Stockholm? Svaret här är följande; alla är vi olika och alla har olika status på tänder och framförallt på käkbenet. Frågan om tandimplantat hos en tandläkare i Stockholm avgörs således av vilken typ av käkben man har och hur starkt detta är påverkar i största grad kring huruvida en patient är lämplig för tandimplantat eller inte.

Bättre tekniker ger bättre förutsättningar

En rökare kan – som exempel på detta – vara mindre lämpad än en ickerökare, en starkt medicinerad person kan ha usla förutsättningar medan en person som råkat ut för en olycka under en fotbollsmatch utan tvekan kan få tandimplantat inopererat i sitt friska käkben.

Åtminstone hittills – för här kommer en glädjande nyhet kring tandimplantat: forskningen och utvecklingen går framåt. Tack vare nya tekniker – kring benbyggande, kring systemen för implantat och kring kirurgi med stöd av datorer – så kan fler tandläkare i Stockholm (förutsatt att de anammat tekniken och ligger i framkant) erbjuda patienter tandimplantat som lösning.

Ett frisk käkben är fortfarande att föredra – men numera så är det inte avgörande på samma sätt; något som är oerhört positivt just med tanke på det vi ovan nämnde. Lösningen fungerar i en större utsträckning och ger bättre resultat än vad exempelvis löständer gör. Kan man fästa titanskruvarna i käkbenet på ett bra sätt – något som alltså börjar bli möjligt även  i käkben av sämre kvalitet – så kommer fler att kunna erbjudas metoden och fler människor kommer tack vare detta att erbjudas en drägligare tillvaro – även vid tandlossning.

Du kan läsa mer om detta ämne här: http://www.tandimplantatstockholm.nu/.

23 Nov 2016

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.