När en tandskada är akut

Vart ska man vända sig om man skadar sig i munnen och är i behov av en tandläkare akut? Är det något man ska tänka på och vilken information är det som tandläkaren vill veta om skadan när man ringer?

Det finns många sätt som man kan råka skada sina tänder och tandkött så pass illa att man behöver få vård akut. Till en akuttandläkare i Malmö kommer oftast patienter med tandskador som man tilldragit sig vid någon typ av sportutövande, fall, bilolyckor eller misshandel. Men det kommer även in fall akut till tandläkaren där man råkat ut för olyckor i hemmet eller till exempel har bitit i något hårt. Det kanske inte är något som man tror kan göra stor skada men går det illa så kan tanden dela sig eller gå av. Dessutom kan även tandköttet skadas så pass allvarligt att ett akut tandläkarbesök kan bli resultatet. Man har två val vid en akut tandskada och det är att ringa sjukvårdsupplysningen för att få råd gällande vart man ska ringa eller att ringa direkt till akuttandläkaren i Malmö.

Den nödvändiga informationen

Precis som med alla akuta skador är det viktigt att man redan under telefonsamtalet med akuttandläkaren i Malmö berättar exakt hur skadan gick till och hur skadan ser ut och känns. För att man ska få rätt vård kan man behöva göra en första undersökning före man ringer och då kan det vara bra ifall man har någon till hjälp som lättare kan se storleken och allvaret i skadan. Men försök att inte på något sätt förvärra skadan genom att göra en alltför hårdhänt undersökning. Kanske vill även akuttandläkaren i Malmö under telefonsamtalet ge direktiv gällande vilka frågor som man vill ha svar på.

Att tänka på vid en tandskada

Om man får en tandskada som beror på en yttre kraft, som exempelvis vid ett fall, så är det mycket viktigt att man även är observant för skador på andra delar än tänder och tandkött. En kraftig smärta i munnen kan även bero på en käkskada istället för en tandskada, och då är det viktigt att detta inte missas. Detsamma gäller vid en käkskada som även kan ha lett till att tänder fått sprickor som man kanske missar i det första skedet. Genom att kontakta akuttandläkaren i Malmö kan man få en undersökning även om man besökt den vanliga akutmottagningen gällande sin käkskada.

20 Jul 2020

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.