Vad en undersökning hos tandläkaren kostar i Solna

I takt med att allt fler och fler privata vårdalternativ börjar ploppa upp lite överallt i Sverige ökar också skillnaderna i pris. I Solna, där i huvudsak endast ett statligt alternativ förr fanns att tillgå, finns nu minst ett privat alternativ i princip varenda en av Solnas förhållandevis små stadsdelar.

Basundersökning

Hos ett av företagen, som ligger i stadsdelen Huvudsta, kostar en tandundersökning 775 kronor.  Det här företaget kan locka med lite billigare priser än det statliga alternativet, där priset ligger på 810 kronor.

Flera av tandläkarna i Solna sätter dock inte egna priser utan lägger sig jämsides med statliga priser. Det här innebär att en vanlig tandundersökning i Solna ofta kostar runt 810 kronor, men att både billigare och dyrare alternativ finns. Det vanligaste är dock att de privata alternativen lägger sig under det här priset för en basundersökning.

Olika priser finns dock för olika typer av undersökningar. Ett av företagen, som ligger i Hagalund, specificerar sina olika undersökningar noga och vad de kostar. Till exempel kostar en akut eller kompletterande undersökning, eller utredning av enstaka tand endast 340 kronor, det vill säga ungefär hälften av priset.

Dessa priser gäller för undersökning av en tandläkare – undersökning av en tandhygienist är billigare. En basundersökning ligger på 570 kronor och en akut undersökning på 240 kronor när de utförs av en tandhygienist istället för tandläkare.

Det finns också så kallade utredningar. En utredning är lite mer omfattande än en vanlig basundersökning, och priset sätts också därefter. Hos samma företag i Hagalund kostar en utredning utförd av tandläkare 1595 kronor, det vill säga inte långt ifrån dubbelt av priset för en basundersökning.

Röntgenundersökningar

Här skiljer sig priserna åt ganska mycket beroende på vilken typ av röntgenundersökning det är. Att röntga en enskild tand kostar vanligtvis inte mer än en 50-lapp, och ofta till och med lite billigare än så. Vill man däremot göra en omfattande röntgenundersökning multipliceras priset mångfaldigt – mellan 900 och 1000 kronor kan man förvänta sig att betala.

Även andra typer av röntgenundersökningar finns. Bland annat kostar en tomografiundersökning av en kvadrant 905 kronor hos den tidigare nämnda kliniken i Hagalund. Två kvadranter kostar 1175 kronor, medan en komplett tomografiundersökning av 4 kvadranter kostar 1710 kr. I en tomografiundersökning kan även röntgen av käkled och traumautredning ingå.

26 Aug 2016

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.