Varierande priser för tandläkare i Stockholm

Många pekar på att privatiseringar inom vård, skola och omsorg enbart är något som fört med sig negativa aspekter där man ser att finansiärer skott sig på på detaljer som vi alla betalat. Det vill säga – riskkapitalister startar ett privat äldreboende och använder skattemedel för att driva detta, något som sker undermåligt och där fokuset ligger på att tjäna mycket pengar snarare än att erbjuda de äldre en bra vård. Något som tyvärr inte är ovanligt och där man lika gärna kan byta ut äldreboende mot skola, mot en flyktingförläggning eller hemtjänst där man inom samtliga områden kunnat se tydliga prov på misskötsel.

Här ska man naturligtvis även tillägga att det de facto finns företag som sköter sig och som i många fall erbjuder en bättre vård och en bättre utbildning än den som sker i kommunal regi; det är dock så att de som missköter sig är de som får den största mediala uppmärksamheten. Sverige står här inför ett vägskäl där vi antingen låter detta fortlöpa eller där vi drar lite i handbromsen. Att helt avsluta och stoppa privatiseringar är definitivt ingen lösning och för att ge ett konkret exempel på varför så kan vi peka på ett område i en specifik stad där dessa enbart varit till godo för invånarna.

Detta gällande tandläkare i Stockholm. I takt med att allt fler tandläkare valt att driva sina mottagningar i privat regi i Stockholm så har också priserna kommit att bli betydligt lägre, tjänsterna har blivit fler och urvalet har blivit betydligt större.

Hög konkurrens ger humana priser

Som inom alla områden där en konkurrenssituation uppstår så har det till stor del kommit att gynna de som behöver tjänsten och produkten. Tandläkare i Stockholm är inget undantag från den regeln. Det som är bra här är att det stora urvalet gjort att det dels alltså finns en chans att hitta en billig tandläkare, men också att det finns goda möjligheter att få vård som man annars skulle ha fått köa länge för att få möjlighet att få.

Exempelvis inom estetisk tandvård så finns det tydliga exempel på att personer i Stockholm kan få porslinsfasader eller sina tänder blekta på en privat klinik och därigenom sluppit vänta allt för lång tid på detta. Just estetisk tandvård är annars något som sällan har högsta prioritet om man ser till exempelvis Folktandvården.

Att privata alternativ enbart är av ondo är något som alltså verkligen inte stämmer och detta är tandläkare i Stockholm – och egentligen över hela Sverige – ett väldigt bra bevis på. Det som måste ske i det här fallet och det nuvarande läget som finns i Sverige är att vissa regleringar bör införas som gör att de värsta prisjägarna försvinner. Det ska – helt enkelt – inte vara möjligt att göra de enorma vinster som man kan göra i dagens Sverige, särskilt inte om man ser till vård, skola och omsorg där vi, generellt sett, alltid varit ett föregångsland.

26 Apr 2017

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.