Därför ska du välja en lokal tandläkare

Idag finns det inget som styr vilken tandläkare som man får välja. De som inte gör ett aktivt val får kallelse från närmaste klinik genom Folktandvårdet för att få årliga kontroller m.m. Men man kan lika gärna anlita en tandläkare i en annan stad. Det är ett helt fritt val. Samtidigt finns det flera fördelar med att anlita en lokal tandläkare – dvs en som finns i den stadsdel där du bor. Som exempel kan nämnas att en person som bor i Solna kan välja mellan samtliga tandläkare i Stockholm och därigenom jämföra priser, öppettider m.m. för att välja den klinik som passar bäst. Samtidigt finns det starka fördelar att tänka mer lokalt.

Få en tillgänglig tandläkare

För det första handlar det om tillgängligheten. Skulle personen välja att gå till en tandläkare i Solna finns kliniken på gångavstånd. Det går därmed att ta sig dit snabbt om akuthjälp behövs. Men även vid tidsbokningar finns en viss fördel. Detta om man önskar en ”så snabb tid som möjligt” och är beredd att komma snabbt om en annan person ger återbud. Samma argument kan användas för att använda en tandläkare som är belägen nära jobbet, skolan eller där man är större delen av dagen. Läs här om en lokal tandläkare i Solna: solnatandläkarmottagning.se.

Stöd den lokala tandläkaren

För det andra handlar det om att stödja det lokala näringslivet. Om människor i första hand väjer att gå till lokala tandläkare kommer dessa kliniker få tillräckligt många besökare för att finnas kvar. Ju fler som väljer att anlita lokala företag desto mer kommer även det lokala näringslivet att växa. Genom att välja lokalt skapas förutsättningar för fler aktörer, mer arbetstillfällen och större utbud för de som bor i området. Även om liknelsen faller något så kan man jämföra med vad som sker på landsbygden. På många orter lägger företag ner sin verksamhet eftersom kundunderlaget är för litet. Detta gör att det skapas mindre utbud på orten vilket gör att ortsborna handlar i de närliggande större städerna. Det i sin tur minskar arbetstillfällena på den mindre orten osv. Det blir därmed en ond spiral.

Viktigt stötta företagsamheten där man bor

Chansen att företag i Solna skulle lägga ner sin verksamhet är liten med tanke på befolkningsmängden men samtidigt får man som kund ta ställning till om man vill att näringslivet ska växa lokalt och hur bekvämt det bör vara att kunna snabbt ta sig till tandläkaren vid behov. Generellt kan sägas att det är viktigare att anlita lokala tandläkare och företag ju mindre ort man bor på. Där är näringslivet så extremt beroende av hur befolkningen agerar gällande vilka företag som anlitas.  

15 Jan 2018

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.