Blogg

Här i vår blogg skriver vi inte bara om tänder och tandvård utan om hälsa ur ett bredare perspektiv. Det kan till exempel handla om träning, kost eller plastikkirurgi.

Vi kommer även med pigga skönhetstips om hur du kan komplettera ditt vackra leende med till exempel smycken, smink eller en elegant frisyr.  

Sida 2

Därför ska du välja en lokal tandläkare

15 jan 2018

Idag finns det inget som styr vilken tandläkare som man får välja. De som inte gör ett aktivt val får kallelse från närmaste klinik genom Folktandvårdet för att få årliga kontroller m.m. Men man kan lika gärna anlita en tandläkare i en annan stad. Det är ett helt fritt val. Samtidigt finns det flera fördelar med att anlita en lokal tandläkare – dvs en som finns i den stadsdel där du bor. Som exempel kan nämnas att en person som bor i Solna kan välja mellan samtliga tandläkare i Stockholm och därigenom jämföra priser, öppettider m.m. för att välja den klinik som passar bäst. Samtidigt finns det starka fördelar att tänka mer lokalt.

Få en tillgänglig tandläkare

För det första handlar det om tillgängligheten. Skulle personen välja att gå till en tandläkare i Solna finns kliniken på gångavstånd. Det går därmed att ta sig dit snabbt om akuthjälp behövs. Men även vid tidsbokningar finns en viss fördel. Detta om man önskar en ”så snabb tid som möjligt” och är beredd att komma snabbt om en annan person ger återbud. Samma argument kan användas för att använda en tandläkare som är belägen nära jobbet, skolan eller där man är större delen av dagen. Läs här om en lokal tandläkare i Solna: solnatandläkarmottagning.se.

Stöd den lokala tandläkaren

För det andra handlar det om att stödja det lokala näringslivet. Om människor i första hand väjer att gå till lokala tandläkare kommer dessa kliniker få tillräckligt många besökare för att finnas kvar. Ju fler som väljer att anlita lokala företag desto mer kommer även det lokala näringslivet att växa. Genom att välja lokalt skapas förutsättningar för fler aktörer, mer arbetstillfällen och större utbud för de som bor i området. Även om liknelsen faller något så kan man jämföra med vad som sker på landsbygden. På många orter lägger företag ner sin verksamhet eftersom kundunderlaget är för litet. Detta gör att det skapas mindre utbud på orten vilket gör att ortsborna handlar i de närliggande större städerna. Det i sin tur minskar arbetstillfällena på den mindre orten osv. Det blir därmed en ond spiral.

Viktigt stötta företagsamheten där man bor

Chansen att företag i Solna skulle lägga ner sin verksamhet är liten med tanke på befolkningsmängden men samtidigt får man som kund ta ställning till om man vill att näringslivet ska växa lokalt och hur bekvämt det bör vara att kunna snabbt ta sig till tandläkaren vid behov. Generellt kan sägas att det är viktigare att anlita lokala tandläkare och företag ju mindre ort man bor på. Där är näringslivet så extremt beroende av hur befolkningen agerar gällande vilka företag som anlitas.  

Bra tandläkare i Solna

20 jul 2017

Om man ser till utvecklingen som skett inom tandvården så kan man i Stockholm se de tydligaste exemplen på förbättring; både sett till priset och sett till vilka tjänster som man kan söka hjälp för. Om vi börjar med det förstnämnda - priset – och förklarar varför detta blivit bättre så kan vi peka på att det under en längre tid funnits en möjlighet för en tandläkare att slå upp dörrarna till en egen mottagning och då denne dessutom själv bestämmer priserna så har dessa i Stockholm – generellt – blivit lägre.

Detta på grund av konkurrensen – en tandläkare i Stockholm kommer att ha flertalet konkurrenter och blir på så sätt tvungen att anpassa sina priser efter hur dessa konkurrenter agerar. Kort sagt – finns det en tandläkare i Solna som ligger väldigt mycket lägre än vad en annan tandläkare innanför tullarna i Stockholm gör så kommer också fler kunder att söka sig till den mottagningen i Solna. Särskilt här med tanke på att de svenska priserna för att besöka en tandläkare ligger så pass högt som de trots allt gör.

Kan en tandläkare i Solna erbjuda låga priser så kommer denne också att tilltala fler kunder och – framförallt – så sätter han en ny agenda rent prismässigt för resten av branschen i Stockholm och det är också det vi menar då talar om den prismässiga förbättringen för tandvård i Stockholm. Här finns det all anledning till avundsjuka från personer boende i mindre städer där kostnaden för en tandläkare ligger kvar på samma höga nivå och där konkurrensen – helt enkelt och tyvärr – är lägre.

Blek dina tänder hos en tandläkare i Solna

Då det kommer till nästa punkt som vi nämnde inom den förbättring som skett i Stockholm så handlar detta om de tjänster som en tandläkare idag erbjuder. Ser man till exempelvis estetisk tandvård och en typisk punkt inom denna så handlar det om blekning av tänder; något som förr krävde en lång väntetid och som var lågprioriterat hos en tandläkare.

Idag kan man se att fler och fler tandläkare har insett att det finns ett behov att fylla och att de specialiserat sig på estetisk tandvård i allmänhet och tandblekning i synnerhet. En tandläkare i exempelvis Solna kan idag – för ett billigare pris – se till att hjälpa alla de, främst yngre personer, som anser sig ha gula tänder som hämmar dem i deras vardag. Något som inte är ovanligt och som blir så mycket säkrare om man genomför behandlingen hos en tandläkare än om man beställer hem ett kit från exempelvis internet.

Tandblekning och andra ingrepp tas – helt enkelt – på ett större allvar idag och dessutom så är metoderna båda säkra och effektiva. Tandvården i Stockholm har – sett ur kundernas perspektiv – aldrig varit bättre och vi får hoppas att detta sprider sig även till övriga, mindre städer i Sverige.

En tandläkare i Stockholm erbjuder mer

6 jul 2017

Att besöka en tandläkare åtminstone en gång per år är något som alla bör göra och detta oavsett om man upplever smärta eller inte. På samma sätt som man agerar då det kommer till sin bil kontra en besiktning så handlar det nämligen om att besöka en tandläkare och upptäcka problem i tid; problem som slipper bli akuta och som väl där för med sig en väldigt hög kostnad för att korrigera. Dessutom så är tandvård och en god munhälsa även väldigt viktig för att förebygga andra typer av sjukdomar och här kan vi nämna att det finns tydliga samband mellan en dålig munhälsa och olika typer av cancer; detta för att visa på vikten av det.

Frågan här är varför inte fler personer gör detta, varför skjuter en del personer upp besöket hos en tandläkare till dess att det blivit akut och absolut nödvändigt på grund av smärta? Ja, för en del så handlar det om vanlig lättja och en tanke som lyder enligt devisen om att man inte lagar något som inte är trasigt. För andra så finns det dock ekonomiska motiv och där man helt enkelt tycker att det är för dyrt att besöka en tandläkare och att kostnaden inte alls står i paritet till vad man får. Här har man till viss del rätt; svensk tandvård har ett högt pris i jämförelse med andra länder – men mycket har faktiskt hänt gällande kostnaden och speciellt om man ser till en stad: Stockholm.

I Stockholm har nämligen en väldigt positiv utveckling skett under senare år och detta både sett till priser och de tjänster som man får för sina pengar. Allt detta är sprunget ur en ökad konkurrens och där man ser att privata mottagningar är drivande bakom detta faktum. Vi ger ett exempel på detta.

Du kontaktar en akut tandläkare i Stockholm

Vi säger att du befinner di på ditt jobb i Stockholm och att du under lunchen äter en smörgås av det hårdare slaget. Följden av detta är att en av dina framtänder går av på mitten; något som kan hända och som inte är helt ovanligt. Här hade du för några år sedan tvingats vänta länge innan en akut tandläkare kunnat hjälpa dig i Stockholm och detta helt av den anledningen att det inte fanns så många mottagningar med en akut tandläkare tillgänglig.

Numera så kan du dock besöka flera stycken mottagningar i Stockholm som erbjuder denna tjänst om akut tandläkare och där man även sätter av speciellt tider för akuta fall. Det här innebär att du direkt kan bege till en akut tandläkare, anmäla ditt ärende och därefter få gå före i kön. Din avbitna tand blir således direkt lagad och du kan redan vid 15-rasten vara tillbaka på arbetet. Kostnaden för detta är även den betydligt lägre än vad den var tidigare; en kostnad som dessutom i många fall går att anmäla som ett ärende för försäkringsbolaget att ta hand om.

Oavsett hur betalningen ser ut så är en akut tandläkare i dagens Stockholm betydligt billigare än för några år sedan och – framförallt – mer tillgänglig. Läs mer här.

Undvik en rotfyllning genom bättre skötsel

10 jun 2017

Rotfyllning. Bara ordet får många att rygga tillbaka instinktivt och visst finns det en viss poäng i denna reaktion. För – en rotfyllning är för många ingen trevlig upplevelse. Tvärtom; en rotfyllning kan innebära en svår smärta och det kan dessutom vara så att en sådan måste genomföras i omgångar och där man således måste besöka en tandläkare fler än en gång för att komma till bukt med problemet.

Varför måste man då genomföra en rotfyllning i första hand? Jo, det handlar här om att tanden blivit angripen av bakterier eller fått en infektion; detta i själva pulpan och det är den som avlägsnas varpå man fyller tandens rot för att få bort dessa bakterier. Beroende på hur tandroten sedan ser ut så beslutar man kring hur en rotfyllning – hur många gånger som krävs – ska se ut och här kan vi säga att roten hos en tand kan slingra sig runt andra tänder, den kan vara oerhört djup och böjd – samtliga faktorer som påverkar ingreppets magnitud (och smärta).

Det enda som egentligen hjälper för att undvika en rotfyllning är att man hela tiden förebygger och tar sig den tid som krävs för att hålla sina tänder i gott skick. Här ska man veta att tänderna – likt rötterna vi nämnde ovan – är av väldigt olika kvalitet och vissa har turen att födas med tänder som är väldigt motståndskraftiga medan andra har känsligare sådana.

Boka in en tid hos en tandläkare

En gemensam nämnare oavsett vilken typ av tänder du har är följande: se till att regelbundet boka in en tid hos en tandläkare för en undersökning och korrigering av de eventuella fel som upptäcks vid en sådan. Minst en gång per år ska detta ske och se det inte som en utgift; kostnaden för ett besök hos en tandläkare kommer nämligen att spara dig pengar – och onödigt lidande – som vid exempelvis den rotfyllning vi beskrivit ovan. Det vill säga – går du till en tandläkare så motverkar du också riskerna med att tvingas till en rotfyllning.

Vidare – och detta gäller i hemmet – så kan du genom regelbunden tandborstning med en tandkräm innehållande mycket fluor, noggrann rengöring med tandkräm och med daglig sköljning med munvatten – morgon- och kväll – förebygga och motverka dentala problem och på köpet få en bättre hälsa. God munhygien är en förutsättning för ett hälsosamt liv även i övrigt.

Hos Svea Tandklinik finns erfarna tandläkare som genomfört många rotfyllningar.

Varierande priser för tandläkare i Stockholm

26 apr 2017

Många pekar på att privatiseringar inom vård, skola och omsorg enbart är något som fört med sig negativa aspekter där man ser att finansiärer skott sig på på detaljer som vi alla betalat. Det vill säga – riskkapitalister startar ett privat äldreboende och använder skattemedel för att driva detta, något som sker undermåligt och där fokuset ligger på att tjäna mycket pengar snarare än att erbjuda de äldre en bra vård. Något som tyvärr inte är ovanligt och där man lika gärna kan byta ut äldreboende mot skola, mot en flyktingförläggning eller hemtjänst där man inom samtliga områden kunnat se tydliga prov på misskötsel.

Här ska man naturligtvis även tillägga att det de facto finns företag som sköter sig och som i många fall erbjuder en bättre vård och en bättre utbildning än den som sker i kommunal regi; det är dock så att de som missköter sig är de som får den största mediala uppmärksamheten. Sverige står här inför ett vägskäl där vi antingen låter detta fortlöpa eller där vi drar lite i handbromsen. Att helt avsluta och stoppa privatiseringar är definitivt ingen lösning och för att ge ett konkret exempel på varför så kan vi peka på ett område i en specifik stad där dessa enbart varit till godo för invånarna.

Detta gällande tandläkare i Stockholm. I takt med att allt fler tandläkare valt att driva sina mottagningar i privat regi i Stockholm så har också priserna kommit att bli betydligt lägre, tjänsterna har blivit fler och urvalet har blivit betydligt större.

Hög konkurrens ger humana priser

Som inom alla områden där en konkurrenssituation uppstår så har det till stor del kommit att gynna de som behöver tjänsten och produkten. Tandläkare i Stockholm är inget undantag från den regeln. Det som är bra här är att det stora urvalet gjort att det dels alltså finns en chans att hitta en billig tandläkare, men också att det finns goda möjligheter att få vård som man annars skulle ha fått köa länge för att få möjlighet att få.

Exempelvis inom estetisk tandvård så finns det tydliga exempel på att personer i Stockholm kan få porslinsfasader eller sina tänder blekta på en privat klinik och därigenom sluppit vänta allt för lång tid på detta. Just estetisk tandvård är annars något som sällan har högsta prioritet om man ser till exempelvis Folktandvården.

Att privata alternativ enbart är av ondo är något som alltså verkligen inte stämmer och detta är tandläkare i Stockholm – och egentligen över hela Sverige – ett väldigt bra bevis på. Det som måste ske i det här fallet och det nuvarande läget som finns i Sverige är att vissa regleringar bör införas som gör att de värsta prisjägarna försvinner. Det ska – helt enkelt – inte vara möjligt att göra de enorma vinster som man kan göra i dagens Sverige, särskilt inte om man ser till vård, skola och omsorg där vi, generellt sett, alltid varit ett föregångsland.

Få bättre tandhälsa hos rätt tandläkare

30 mar 2017

I Sverige har du stora möjligheter att själv välja vem du vill anlita för din tandvård. Det svenska tandvårdssystemet tillåter att du anlitar en privat tandläkare och du får där samma ersättning som om du skulle anlita Folktandvården. Du som exempelvis har behov av tandreglering eller implantat bör söka upp en tandläkare som är specialist på området så att du får rätt hjälp direkt. Försök att hitta en tandvårdsklinik som erbjuder den typ av vård just du behöver så att de inte behöver remittera dig till en annan specialist. Det är lättare att samla allt på ett enda ställe.

Modern utrustning och uppdaterad kunskap

Precis som inom den ordinarie vården sker det många framsteg inom tandvården varje dag. Se till att din tandläkare är uppdaterad och hänger med i utvecklingen så att du får bästa möjliga vård. Både tekniker och material för lagning har gått mycket framåt de senaste åren. Tandhygienister har också fått ökade befogenheter att utföra lättare behandlingar, vilket gör att tandläkarna hat fått större möjligheter att fokusera på de mer komplicerade behandlingarna. Det gör att deras kompetens kommer bättre till sin rätt så att du totalt sett får en bättre vård.

Välj en tandläkare nära dig

Se till att du har en tandläkare som har sin praktik nära där du bor eller arbetar i Bromma. Det ska gå snabbt att ta sig till kliniken om det händer en olycka, till exempel om du råkar slå ut en tand eller en flisa spricker bort. Precis som med andra skador är det nämligen viktigt att få vård så snart som möjligt för att kunna åtgärda skadan. Se därför också till att din tandläkare erbjuder akuttider så att någon från kliniken är tillgänglig även på kvällar och helger.

Rådgivning för en bättre tandhälsa

En bra tandläkare hjälper dig med rådgivning för att du ska få en övergripande bättre tandhälsa. Det handlar inte bara om att borsta tänderna regelbundet utan kan också handla om att göra ingrepp som förebygger problem, exempelvis borttagning av visdomständer som trycker mot andra tänder bakifrån eller reglering av bett som drar snett. Många som är stressade har behov av en bettskena för att inte slita på tänderna när de gnisslar dem i sömnen.

Estetisk tandvård för välbefinnande

För andra så är den estetiska biten viktig för självförtroendet. Att ha trasiga eller sneda tänder, missfärgningar på grund av kaffe eller rökning eller fula gamla amalgamlagningar som syns kan göra att man inte gärna visar upp sina tänder för andra. Det har förr ansetts lite ”pjoskigt” bland tandläkare att tänka på tändernas utseende, mer än att man har satt tandställning på dem som haft mycket glipor eller ojämnt bett. Det har ändrats markant och man förstår idag att även tändernas utseende är mycket viktigt för välbefinnandet. Tänderna är något som alla som möter dig ser och är en del av det första intryck som du gör på andra.

Se till att du hittar en tandläkare som du känner förtroende för och som föreslår hur ni tillsammans kan hitta en lösning så att du är nöjd med dina tänder, att de fungerar som de ska och att du kan visa upp ett bländande vitt leende för din omgivning.

Fler kommer att erbjudas tandimplantat

23 nov 2016

Tandläkare har under en längre tid kunnat erbjuda patienter som drabbats av tandlossning en lösning i form av tandimplantat – något som gett goda resultat och där forskning visat att lösningen är permanent och väldigt effektiv. Det vill säga – ännu är det tidigt att dra några definitiva slutsatser kring tandimplantat; men det ser onekligen ljust ut och de patienter som fått sådana inopererade rapporterar i stor utsträckning om att livet återgått till det normala igen. Man kan tugga, man kan skratta som vanligt och man kan visa upp ett leende där ingen utomstående kan ana att det handlar om en konstgjord lösning.

Frågan är här självklar: varför får inte alla patienter tandimplantat inopererade, hur kan det komma sig att en patient får det medan en annan får vanliga löständer – trots att de går till samma tandläkare i Stockholm? Svaret här är följande; alla är vi olika och alla har olika status på tänder och framförallt på käkbenet. Frågan om tandimplantat hos en tandläkare i Stockholm avgörs således av vilken typ av käkben man har och hur starkt detta är påverkar i största grad kring huruvida en patient är lämplig för tandimplantat eller inte.

Bättre tekniker ger bättre förutsättningar

En rökare kan – som exempel på detta – vara mindre lämpad än en ickerökare, en starkt medicinerad person kan ha usla förutsättningar medan en person som råkat ut för en olycka under en fotbollsmatch utan tvekan kan få tandimplantat inopererat i sitt friska käkben.

Åtminstone hittills – för här kommer en glädjande nyhet kring tandimplantat: forskningen och utvecklingen går framåt. Tack vare nya tekniker – kring benbyggande, kring systemen för implantat och kring kirurgi med stöd av datorer – så kan fler tandläkare i Stockholm (förutsatt att de anammat tekniken och ligger i framkant) erbjuda patienter tandimplantat som lösning.

Ett frisk käkben är fortfarande att föredra – men numera så är det inte avgörande på samma sätt; något som är oerhört positivt just med tanke på det vi ovan nämnde. Lösningen fungerar i en större utsträckning och ger bättre resultat än vad exempelvis löständer gör. Kan man fästa titanskruvarna i käkbenet på ett bra sätt – något som alltså börjar bli möjligt även  i käkben av sämre kvalitet – så kommer fler att kunna erbjudas metoden och fler människor kommer tack vare detta att erbjudas en drägligare tillvaro – även vid tandlossning.

Du kan läsa mer om detta ämne här: http://www.tandimplantatstockholm.nu/.

Vad en undersökning hos tandläkaren kostar i Solna

26 aug 2016

I takt med att allt fler och fler privata vårdalternativ börjar ploppa upp lite överallt i Sverige ökar också skillnaderna i pris. I Solna, där i huvudsak endast ett statligt alternativ förr fanns att tillgå, finns nu minst ett privat alternativ i princip varenda en av Solnas förhållandevis små stadsdelar.

Basundersökning

Hos ett av företagen, som ligger i stadsdelen Huvudsta, kostar en tandundersökning 775 kronor.  Det här företaget kan locka med lite billigare priser än det statliga alternativet, där priset ligger på 810 kronor.

Flera av tandläkarna i Solna sätter dock inte egna priser utan lägger sig jämsides med statliga priser. Det här innebär att en vanlig tandundersökning i Solna ofta kostar runt 810 kronor, men att både billigare och dyrare alternativ finns. Det vanligaste är dock att de privata alternativen lägger sig under det här priset för en basundersökning.

Olika priser finns dock för olika typer av undersökningar. Ett av företagen, som ligger i Hagalund, specificerar sina olika undersökningar noga och vad de kostar. Till exempel kostar en akut eller kompletterande undersökning, eller utredning av enstaka tand endast 340 kronor, det vill säga ungefär hälften av priset.

Dessa priser gäller för undersökning av en tandläkare – undersökning av en tandhygienist är billigare. En basundersökning ligger på 570 kronor och en akut undersökning på 240 kronor när de utförs av en tandhygienist istället för tandläkare.

Det finns också så kallade utredningar. En utredning är lite mer omfattande än en vanlig basundersökning, och priset sätts också därefter. Hos samma företag i Hagalund kostar en utredning utförd av tandläkare 1595 kronor, det vill säga inte långt ifrån dubbelt av priset för en basundersökning.

Röntgenundersökningar

Här skiljer sig priserna åt ganska mycket beroende på vilken typ av röntgenundersökning det är. Att röntga en enskild tand kostar vanligtvis inte mer än en 50-lapp, och ofta till och med lite billigare än så. Vill man däremot göra en omfattande röntgenundersökning multipliceras priset mångfaldigt – mellan 900 och 1000 kronor kan man förvänta sig att betala.

Även andra typer av röntgenundersökningar finns. Bland annat kostar en tomografiundersökning av en kvadrant 905 kronor hos den tidigare nämnda kliniken i Hagalund. Två kvadranter kostar 1175 kronor, medan en komplett tomografiundersökning av 4 kvadranter kostar 1710 kr. I en tomografiundersökning kan även röntgen av käkled och traumautredning ingå.

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.