Blogg

Här i vår blogg skriver vi inte bara om tänder och tandvård utan om hälsa ur ett bredare perspektiv. Det kan till exempel handla om träning, kost eller plastikkirurgi.

Vi kommer även med pigga skönhetstips om hur du kan komplettera ditt vackra leende med till exempel smycken, smink eller en elegant frisyr.  

Sida 2

Fler kommer att erbjudas tandimplantat

23 nov 2016

Tandläkare har under en längre tid kunnat erbjuda patienter som drabbats av tandlossning en lösning i form av tandimplantat – något som gett goda resultat och där forskning visat att lösningen är permanent och väldigt effektiv. Det vill säga – ännu är det tidigt att dra några definitiva slutsatser kring tandimplantat; men det ser onekligen ljust ut och de patienter som fått sådana inopererade rapporterar i stor utsträckning om att livet återgått till det normala igen. Man kan tugga, man kan skratta som vanligt och man kan visa upp ett leende där ingen utomstående kan ana att det handlar om en konstgjord lösning.

Frågan är här självklar: varför får inte alla patienter tandimplantat inopererade, hur kan det komma sig att en patient får det medan en annan får vanliga löständer – trots att de går till samma tandläkare i Stockholm? Svaret här är följande; alla är vi olika och alla har olika status på tänder och framförallt på käkbenet. Frågan om tandimplantat hos en tandläkare i Stockholm avgörs således av vilken typ av käkben man har och hur starkt detta är påverkar i största grad kring huruvida en patient är lämplig för tandimplantat eller inte.

Bättre tekniker ger bättre förutsättningar

En rökare kan – som exempel på detta – vara mindre lämpad än en ickerökare, en starkt medicinerad person kan ha usla förutsättningar medan en person som råkat ut för en olycka under en fotbollsmatch utan tvekan kan få tandimplantat inopererat i sitt friska käkben.

Åtminstone hittills – för här kommer en glädjande nyhet kring tandimplantat: forskningen och utvecklingen går framåt. Tack vare nya tekniker – kring benbyggande, kring systemen för implantat och kring kirurgi med stöd av datorer – så kan fler tandläkare i Stockholm (förutsatt att de anammat tekniken och ligger i framkant) erbjuda patienter tandimplantat som lösning.

Ett frisk käkben är fortfarande att föredra – men numera så är det inte avgörande på samma sätt; något som är oerhört positivt just med tanke på det vi ovan nämnde. Lösningen fungerar i en större utsträckning och ger bättre resultat än vad exempelvis löständer gör. Kan man fästa titanskruvarna i käkbenet på ett bra sätt – något som alltså börjar bli möjligt även  i käkben av sämre kvalitet – så kommer fler att kunna erbjudas metoden och fler människor kommer tack vare detta att erbjudas en drägligare tillvaro – även vid tandlossning.

Du kan läsa mer om detta ämne här: http://www.tandimplantatstockholm.nu/.

Vad en undersökning hos tandläkaren kostar i Solna

26 aug 2016

I takt med att allt fler och fler privata vårdalternativ börjar ploppa upp lite överallt i Sverige ökar också skillnaderna i pris. I Solna, där i huvudsak endast ett statligt alternativ förr fanns att tillgå, finns nu minst ett privat alternativ i princip varenda en av Solnas förhållandevis små stadsdelar.

Basundersökning

Hos ett av företagen, som ligger i stadsdelen Huvudsta, kostar en tandundersökning 775 kronor.  Det här företaget kan locka med lite billigare priser än det statliga alternativet, där priset ligger på 810 kronor.

Flera av tandläkarna i Solna sätter dock inte egna priser utan lägger sig jämsides med statliga priser. Det här innebär att en vanlig tandundersökning i Solna ofta kostar runt 810 kronor, men att både billigare och dyrare alternativ finns. Det vanligaste är dock att de privata alternativen lägger sig under det här priset för en basundersökning.

Olika priser finns dock för olika typer av undersökningar. Ett av företagen, som ligger i Hagalund, specificerar sina olika undersökningar noga och vad de kostar. Till exempel kostar en akut eller kompletterande undersökning, eller utredning av enstaka tand endast 340 kronor, det vill säga ungefär hälften av priset.

Dessa priser gäller för undersökning av en tandläkare – undersökning av en tandhygienist är billigare. En basundersökning ligger på 570 kronor och en akut undersökning på 240 kronor när de utförs av en tandhygienist istället för tandläkare.

Det finns också så kallade utredningar. En utredning är lite mer omfattande än en vanlig basundersökning, och priset sätts också därefter. Hos samma företag i Hagalund kostar en utredning utförd av tandläkare 1595 kronor, det vill säga inte långt ifrån dubbelt av priset för en basundersökning.

Röntgenundersökningar

Här skiljer sig priserna åt ganska mycket beroende på vilken typ av röntgenundersökning det är. Att röntga en enskild tand kostar vanligtvis inte mer än en 50-lapp, och ofta till och med lite billigare än så. Vill man däremot göra en omfattande röntgenundersökning multipliceras priset mångfaldigt – mellan 900 och 1000 kronor kan man förvänta sig att betala.

Även andra typer av röntgenundersökningar finns. Bland annat kostar en tomografiundersökning av en kvadrant 905 kronor hos den tidigare nämnda kliniken i Hagalund. Två kvadranter kostar 1175 kronor, medan en komplett tomografiundersökning av 4 kvadranter kostar 1710 kr. I en tomografiundersökning kan även röntgen av käkled och traumautredning ingå.

Välkommen

Välkommen till hemsidan Friska Tänder. Här får du lära dig hur du sköter dina tänder på bästa vis.